Задитен

Форма выпуска и состав

Задитен выпускается в двух лекарственных формах.

Задитен, таблетки – белые, с желтоватым или сероватым оттенком, круглые, плоские, края скошены, с одной стороны  насечка. Упаковываются в контурные ячейковые упаковки по 10 штук.

Задитен, капли глазные — прозрачный желтоватый раствор без запаха. Упаковываются в полиэтиленовые флаконы по 5 мл.

Задитен, таблетки 1 таб.
Кетотифена фумарат 1 мг
Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, кукурузный крахмал, стеарат магния.
Задитен, капли глазные 1 мл
Кетотифен 250 мкг
Вспомогательные вещества: глицерол, натрия гидроксид 1н, вода для инъекций, бензалкония хлорид (в качестве консерванта).

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, ZADİTEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ZADİTEN’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Çok seyrek görülen bazı etkiler ciddi olabilir: (10.000 hastada 1’den az)

 • Ateş, nezle, ürperme, baş ağrısı, öksürük ve vücut ağrılarıyla birlikte deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar,
 • Deride ve gözlerde sararma, dışkı renginin açılması, idrar renginin koyulaşması (sarılık, karaciğer hastalığı, karaciğer iltihabı belirtileri).

Bunlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Huzursuzluk,
 • Uyaranlara aşırı tepki,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir):

 • Baş dönmesi
 • İdrar yaparken yanma hissi ve sık ve acil idrara çıkma ihtiyacı (sistit-mesane iltihabı)
 • Ağız kuruluğu

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilir.):

 • Uyku hali
 • Kilo artışı

Ayrıca aşağıda belirtilen yan etkiler de bildirilmiştir (Etkilenen hastaların sayısı mevcut verilerden hesaplanamamaktadır.):

 • Havale (nöbet, konvülsiyon)
 • Baş ağrısı
 • Uyku hali
 • Kusma
 • Mide bulantısı
 • Kaşıntılı döküntü de dahil olmak üzere döküntü
 • İshal

Bu etkilerin herhangi biri sizde şiddetli olarak görülürse, doktorunuza bildiriniz.

ZADITEN Şurup Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Doktorunuz ya da eczacınız tarafından verilen talimata dikkatle uyunuz.

Kullanılmaması gereken durumlar

Eğer,

 • ketotifene ya da ZADİTEN’in içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • epilepsiniz (sara/bayılma nöbeti) varsa ya da daha önce nöbet yaşadıysanız kullanmayınız.

Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Dikkatli kullanılması gereken durumlar

Diyabetikseniz (şeker hastalığını varsa),

ZADİTEN’i kullanmadan önce ya da ZADİTEN’i kullanmayı bırakmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz (bkz. Bölüm 3 ZADİTEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

ZADİTEN tedavisinin ilk birkaç gününde tepkileriniz zayıflayabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

ZADİTEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZADİTEN şurup, az miktarda –her 5 ml dozda 100 mg dan daha az- etanol (alkol) içerir.

ZADİTEN şurup, sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ZADİTEN şurup sukroz içerir. Dişlere zararlı olabilir.

ZADİTEN şurup, Propil parahidroksibenzoat, metil parahidroksibenzoat içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuzun ya da eczacınızın bunu bilmesi özellikle önemlidir:

 • Diyabetin (şeker hastalığı) tedavisi için ağızdan alınarak kullanılan bazı ilaçlar (örneğin, metformin),
 • Başka astım ilaçları,
 • Uyku ilaçları ya da uyku haline neden olan ilaçlar,
 • Güçlü ağrı kesiciler,
 • Alkol,
 • Alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar (antihistaminikler).

Фармакологическое действие

Препарат обладает выраженным противоаллергическим действием. Предотвращает выход биологически активных веществ, которые участвуют в воспалительных реакциях (гистамина, простагландинов, лейкотриена, а также фактора активации тромбоцитов) из тучных клеток, стабилизируя мембраны этих клеток. Блокирует процесс накопления эозинофилов в крови.

Лекарственное средство подавляет деятельность Н1 гистаминовых рецепторов и предупреждает появление аллергических реакций немедленного типа. При приеме внутрь 50% состава препарата метаболизируется в печени. Максимально возможная концентрация Задитена в крови наблюдается спустя 2-4 часа после его приема. 75% медикамента связывается с белками, присутствующими в сыворотке крови. Препарат полностью выводится из организма почками через 21 час после приема. 

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarla ilgili özel önlemlere gereksinim yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer ZADİTEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı ve Tedavisi

ZADİTEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer yanlışlıkla çok fazla ZADİTEN almış iseniz derhal doktorunuz ile konuşunuz. Tıbbi bakım görmeniz gerekebilir.

Kullanmayı Unutursanız:

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise (4 saatten kısa bir süre kaldıysa), unuttuğunuz dozu atlayınız. Bu durumda, bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZADİTEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Задитен таблетки купить в Москве РосФарм

Изготовитель: NOVARTIS Турция

Экспорт из Турции.

Активные вещества:

Кетотифен 2 мг

Вспомогательные вещества:

лактоза, ацетилцеллюлоза, промеллоза, осажденный кремний, стеарат магния, тальк, полиэтиленгликоль 6000, диоксид титана (Е171), оксид железа (Е172).

Форма выпуска:

Фармакологические свойства и описание Задитен (Кетотифен):

Задитен (Кетотифен) является антигистаминным препаратом, способным ингибировать гистаминовые Н1-рецепторы. Препарат также обладает активностью по отношению к тучным клеткам – стабилизирует их, ингибируя высвобождение химических медиаторов, участвующих в реакции гиперчувствительности. Уменьшает активацию потока эозинофилов на участке воспаления.

Задитен (Кетотифен) показания к применению:

1. Cимптоматическое лечение аллергического ринита и коньюктивита. 2. Бронхиальная астма (профилактика приступов при всех формах, включая смешанную). 3. Острая и хроническая крапивница. 4. Атопический дерматит. 5. Аллергический бронхит. 6. Другие аллергические заболевания (профилактика и лечение).

Задитен (Кетотифен) инструкция по применению:

Взрослым – 1-2мг (1/2-1 таблетка) два раза в день во время еды. В некоторых случаях доза может быть увеличена до 4мг в день. Детям от 3х лет – 1мг (1/2 таблетки) один- два раза в день во время еды.

Длительность приема препарата обычно составляет не менее 3х месяцев с постепенной отменой (уменьшением дозы) в течении 2-4х недель.

Побочные эффекты:

 • цистит;
 • эритема, кожные реакции;
 • расстройства обмена веществ (увеличение веса);
 • психические расстройства (состояние возбуждения, раздражительности, бессонница);
 • головокружение;
 • сухость во рту;
 • нарушение функций печени (гепатит, повышение уровня печеночных ферментов).

Противопоказания:

 • повышенная чувствительность к активному веществу Кетотифен;
 • эпилепсия;
 • беременность;
 • грудное вскармливание;
 • возраст до 3х лет.

Специальные предупреждения и меры предосторожности при использовании:

При использовании Кетотифен для лечения и профилактики приступов астмы ни в коем случае нельзя внезапно прерывать прием препарата.

Это особенно важно в тех случаях, когда лечение основано на кортизоне, поскольку стероидо-зависимые пациенты могут страдать от недостаточной функции надпочечников. В этом случае для восстановления нормальной гипофизарно-надпочечниковой функции может потребоваться около года

В этом случае для восстановления нормальной гипофизарно-надпочечниковой функции может потребоваться около года.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Кетотифен может усиливать действие препаратов, подавляющих центральную нервную систему, антигистаминных препаратов и этанола.

Совместный прием с гипогликемическими лекарственными средствами увеличивается риск развития тромбоцитопении.

Кетотифен усиливает эффекты бронходилататоров. Поэтому частота использования последних должна быть соответствующим образом уменьшена.

Беременность и лактация:

Противопоказан при беременности и грудном вскармливании.

Влияние на способность управлять автомобилем и другими устройствами:

Может влиять на скорость реакции при управлении автомобилем и другими устройствами!

Передозировка:

 • сонливость, дезориентация;
 • артериальная гипотензия;
 • повышенная возбудимость;
 • тахикардия.

Не превышать дозировку, предписанную лечащим врачом. В случае возникновения любой из вышеперечисленных реакций временно прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу!

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 25 градусов.

Доставка курьером по Москве: до метро – 200 руб.;

адресная доставка в пределах МКАД – 300 руб.

Доставка по всей России почтой.

Купить Задитен (Кетотифен) Вы можете по тел. +7(967) 163-71-75.

Примечание: Задитен цена в рублях может меняться в зависимости от курса евро. Задитен цена москва на росфарм.

Вернуться на главную

задитен таблетки купить москва, задитен таблетки, задитен таблетки купить, задитен цена, задитен таблетки цена, задитен инструкция цена, задитен таблетки инструкция, задитен инструкция по применению, задитен цена купить, задитен таблетки 2 мг, задитен цена москва; кетотифен купить москва, кетотифен купить, кетотифен купить цена, кетотифен цена москва, кетотифен цена, кетотифен инструкция цена, кетотифен инструкция, кетотифен 2 мг, кетотифен инструкция по применению, кетотифен таблетки.

Противопоказания

Противопоказаниями к использованию Задитена служит следующая симптоматика:

повышенная чувствительность к лекарственному средству и компонентам, которые его составляют;
сироп рекомендуется осторожно использовать в лечении детей до 3 лет. Препарат используется только в том случае, если возможный положительный эффект выше риска развития осложнений у ребенка;
при эпилепсии, а также при нарушении функции печени лечение Задитеном необходимо проводить только под строгим контролем лечащего врача.. Прямым противопоказанием для назначения антигистаминного средства служит беременность женщины и период грудного кормления малыша

Отзывы специалистов и многочисленные исследования по безопасному использованию Задитена в это время не проводились. Существует предположение, что препарат может попасть в плаценту и грудное молоко, поэтому стоит ограничить его применение для этой категории пациентов

Прямым противопоказанием для назначения антигистаминного средства служит беременность женщины и период грудного кормления малыша. Отзывы специалистов и многочисленные исследования по безопасному использованию Задитена в это время не проводились. Существует предположение, что препарат может попасть в плаценту и грудное молоко, поэтому стоит ограничить его применение для этой категории пациентов.

Способ применения и дозировка

Таблетки и сироп для детей Задитен принимают внутрь во время еды.

Взрослым таблетки назначают по 1 шт. (1 мг) утром и вечером. Если у пациента есть склонность к развитию седативного эффекта, рекомендуют медленно повышать дозировку в течение первой недели терапии, начиная с ½ таблетки 2 раза в сутки и доводя до полной дозы. В случае необходимости, суточную дозу повышают до 4 таблеток, то есть, по 2 таблетки утром и вечером. При использовании повышенной дозировки эффект наступает значительно быстрее.

Детям назначают таблетки, начиная с возраста 3 лет. Рекомендуемая доза – по 1 таблетке утром и вечером.

Для детей младше 3 лет применяется Задитен в форме сиропа. Его дозировка зависит от возраста ребенка:

 • До 6 месяцев – 0,05 мг/кг два раза в день;
 • 6 месяцев — 3 года – 0,5 мг два раза в день;
 • После 3 лет – по 1 мг два раза в день.

Длительность курса терапии составляет не менее 3 месяцев. При необходимости отмены Задитена, это делают постепенно. В этот период возможны рецидивы болезней.

Капли Задитен назначают взрослым и детям старше 12 лет. Рекомендуемая дозировка: по 1 капле в каждый глаз утром и вечером. Продолжительность применения не должна быть больше 6 недель.

Особые указания

Лечебный эффект Задитена развивается постепенно, в течение 1-2 месяцев.

В начальный период длительной терапии Задитеном нельзя сразу отменять прием противоастматических симптоматических и профилактических средств, которые принимает пациент. Особенно это относится к системным глюкокортикоидам.

При одновременном использовании Задитена и бронходилататоров иногда следует уменьшить дозировку последних.

У пациентов, которые принимают противодиабетические средства, при назначении Задитена нужно контролировать уровень тромбоцитов в периферической крови.

При назначении данного препарата пациентам, имеющим в анамнезе эпилепсию, следует проявлять осторожность, так как Задитен может снижать порог судорожной готовности. Задитен способен усиливать эффективность препаратов, подавляюще действующих на ЦНС, а также антигистаминных средств и алкоголя

Задитен способен усиливать эффективность препаратов, подавляюще действующих на ЦНС, а также антигистаминных средств и алкоголя.

Капли Задитен содержат консервант бензалкония хлорид, который может проникать в материал мягких контактных линз. Для предупреждения такого воздействия рекомендуется снимать контактные линзы перед введением препарата и надевать их после того, как пройдет не менее 15 минут после закапывания.

В случае применения капель Задитен одновременно с другими глазными каплями важно делать перерыв между их закапываниями не менее 5 минут. Нельзя применять капли Задитен при раздражении или воспалении глаз

Нельзя применять капли Задитен при раздражении или воспалении глаз.

При приеме Задитена нужно избегать потенциально опасных видов деятельности, которые связаны с необходимостью быстрых психомоторных реакций и повышенного внимания. Вождение транспортных средств также входит в данную категорию деятельности.

Как вести себя в случае передозировки лекарства?

Сведений о передозировке капель от аллергического конъюнктивита не имеется. При случайном употреблении большого количества таблеток или сиропа “Задитен” могут возникнуть перечисленные ниже осложнения:

 • Спутанность сознания;
 • Потеря ориентации в пространстве;
 • Снижение кровяного давления;
 • Судороги;
 • Учащённое сердцебиение.

При случайном употреблении большой дозы таблеток “Задитен” следует сделать промывание желудка и дать пострадавшему несколько таблеток активированного угля. После этого назначается симптоматическая терапия. При возникновении судорог используют барбитураты.

Передозировка

При передозировке кетотифена у пациентов отмечается развитие сонливости, угнетения сознания, дезориентации, спутанности сознания, артериальной гипотензии и тахикардии. В основном у детей вероятно появление повышенной возбудимости и судорог. В нечастых случаях при тяжелой передозировке возможна обратимая кома.

При интоксикации кетотифеном прописывают симптоматические средства. Если от приема завышенной дозировки прошло не более 1 часа – промывают желудок и прописывают пероральный прием сорбентных средств.

При передозировке кетотифена больной должен находиться под контролем медицинского персонала, особенно тщательно надлежит мониторить функцию ССС и ЦНС. При развитии возбуждения и судорог предлогается назначение барбитуратов (нужно выбирать препараты короткого действия) или бензодиазепинов.

Фармакологическое действие

Задитен – противоаллергический и антигистаминный препарат системного действия. Задитен содержит кетотифен – вещество, угнетающее активность эндогенных веществ, принимающих участие в механизме развития воспалительной реакции. Кетотифен также блокирует Н1-гистаминовые рецепторы.

Кетотифен не оказывает прямого бронходилатирующего действия.

В ходе исследований определен ряд эффектов кетотифена, которые позволяют использовать его в роли противоастматического лекарства (исключая острые приступы астмы):

 • угнетение высвобождения гистамина, лейкотриенов и простагландинов;
 • снижение первичного влияния антигена на эозинофилы (уменьшение поступления эозинофилов в очаг воспаления);
 • снижение гиперреактивности дыхательных путей, обусловленной активацией тромбоцитов под влиянием ФАТ или нейрогенной активацией вследствие приема симпатомиметиков и контакта с аллергенами;

Задитен – противоаллергический препарат с выраженным действием, который может применяться для профилактики развития и снижения выраженности уже развившихся реакций аллергического типа. Задитен не используют для купирования острых состояний (в частности, бронхоспазма).

Фармакокинетика

После приема перорально биодоступность кетотифена достигает 50% (вследствие первого прохождения через печень), абсорбция в ЖКТ практически полная.

Пиковые уровни кетотифена в сыворотке при пероральном приеме достигаются за 2–4 часа. До 75% кетотифена связывается белками сыворотки.

В организме кетотифен превращается с образованием N-глюкуронида, который не обладает фармакологической активностью. У детей метаболизм кетотифена аналогичен взрослым, но общий клиренс несколько выше (детям зачастую прописывают те же дозировки лекарства Задитен, что и взрослым пациентам).

Экскретируется кетотифен в 2 этапа: время полувыведения для первого этапа – 3–5 часов, для второго – 21 час.

В течении 48 часов выводится большая часть принятой дозировки: до 70% в виде метаболита, порядка 1% в неизменном виде.

Пища не оказывает влияния на биодоступность кетотифена.

Синонимы нозологических групп

Рубрика МКБ-10 Синонимы заболеваний по МКБ-10
H10.1 Острый атопический конъюнктивит Аллергические болезни глаз
Аллергические конъюнктивит
Аллергический конъюнктивит
Аллергический конъюнктивит, обусловленный химическими и физическими факторами
Аллергический риноконъюнктивит
Аллергическое воспаление глаз
Весенний катар
Весенний кератит
Весенний конъюнктивит
Конъюнктивит аллергический
Круглогодичный аллергический конъюнктивит
Обострение поллиноза в виде риноконъюнктивального синдрома
Острый аллергический кератоконъюнктивит
Острый аллергический конъюнктивит
Поверхностная бактериальная инфекция глаз
Риноконъюнктивит
Сезонный аллергический конъюнктивит
Сезонный конъюнктивит
Сенноз
Хронический аллергический кератоконъюнктивит
Хронический аллергический конъюнктивит
J30 Вазомоторный и аллергический ринит Аллергическая ринопатия
Аллергическая риносинусопатия
Аллергические заболевания верхних дыхательных путей
Аллергические заболевания дыхательных путей
Аллергический насморк
Аллергический ринит
Аллергический ринит сезонный
Вазомоторный насморк
Длительные аллергические риниты
Круглогодичные аллергические риниты
Круглогодичный аллергический ринит
Круглогодичный или сезонный аллергический ринит
Круглогодичный ринит аллергической природы
Насморк вазомоторный аллергический
Обострение поллиноза в виде риноконъюнктивального синдрома
Острый аллергический ринит
Отек слизистой носа
Отек слизистой оболочки носа
Отек слизистой оболочки полости носа
Отечность слизистой носа
Отечность слизистой оболочки носа
Поллиноз
Постоянный аллергический ринит
Риноконъюнктивит
Риносинусит
Риносинусопатия
Сезонные аллергические риниты
Сезонный аллергический ринит
Сенной ринит
Хронический аллергический ринит
J31 Хронический ринит, назофарингит и фарингит Аллергическая риносинусопатия
Воспаление слизистой оболочки носа
Инфекционно-воспалительные заболевания лор-органов
Катаральное воспаление носоглоточной области
Круглогодичный ринит
Озена
Першение в горле или носу
Ринит гиперпластический
Ринит хронический
Фарингоэзофагит
Хронический бактериальный ринит
J45 Астма Астма физических усилий
Астматические состояния
Бронхиальная астма
Бронхиальная астма легкого течения
Бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты
Бронхиальная астма тяжелого течения
Бронхиальная астма физических усилий
Гиперсекреторная астма
Гормонозависимая форма бронхиальной астмы
Кашель при бронхиальной астме
Купирование приступов удушья при бронхиальной астме
Неаллергическая бронхиальная астма
Ночная астма
Ночные приступы астмы
Обострение бронхиальной астмы
Приступ бронхиальной астмы
Эндогенные формы астмы
J45.0 Астма с преобладанием аллергического компонента Аллергические заболевания дыхательных путей
Аллергические заболевания легких
Аспириновая астма
Астма атопическая
Астма бронхиальная атопическая
Астма пекарей
Атопическая астма
Атопическая бронхиальная астма
Бронхиальная астма профессиональная
Персистирующая атопическая бронхиальная астма
J45.1 Неаллергическая астма Астма бронхиальная физических напряжений
Астма физического усилия
J45.8 Смешанная астма Астма бронхиальная инфекционно-аллергическая
Инфекционно-аллергическая астма
Инфекционно-аллергическая бронхиальная астма
L20 Атопический дерматит Аллергические заболевания кожи
Аллергические заболевания кожи неинфекционной этиологии
Аллергические заболевания кожи немикробной этиологии
Аллергические кожные заболевания
Аллергические поражения кожи
Аллергические проявления на коже
Аллергический дерматит
Аллергический дерматоз
Аллергический диатез
Аллергический зудящий дерматоз
Аллергическое заболевание кожи
Аллергическое раздражение кожи
Дерматит аллергический
Дерматит атопический
Дерматоз аллергический
Диатез экссудативный
Зудящая атопическая экзема
Зудящий аллергический дерматоз
Кожная аллергическая болезнь
Кожная аллергическая реакция на лекарственные и химические препараты
Кожная реакция на прием медикаментов
Кожно-аллергическое заболевание
Острая экзема
Распространенный нейродермит
Хронический атопический дерматит
Экссудативный диатез
L50 Крапивница Идиопатическая хроническая крапивница
Инсектная крапивница
Крапивница новорожденного
Хроническая крапивница

Побочные действия

В начале терапии препаратом Задитен у пациентов вероятно появление головокружения, сухости во рту и седации (в основном, данные побочные эффекты проходят самостоятельно без отмены кетотифена).

Также на фоне приема кетотифена у пациентов вероятно появление возбуждения, бессонницы и повышенной раздражительности. Нежелательные явления со стороны ЦНС чаще регистрировались у детей.

Имеется редкие сообщения об увеличении массы тела на фоне терапии кетотифеном.

При приеме сиропа Задитен у пациентов также в нечастых случаях регистрировалось развитие цистита, синдрома Стивенса – Джонсона, мультиформной эритемы, увеличения уровня ферментов печени в сыворотке.

В единичных случаях на фоне терапии препаратом Задитен у пациентов, получающих противодиабетические препараты, регистрировалось развитие обратимого снижения уровня тромбоцитов (таким пациентам нужен регулярный контроль уровня тромбоцитов).

Способ применения

Таблетки Задитен

Таблетки Задитен принимают перорально сочетано с пищей. Зачастую предлогается прием 1 таблетки Задитен дважды в сутки. Если у пациента при приеме таблеток Задитен развивается седативный результат, надлежит постепенно увеличивать дозу до рекомендованной терапевтической, а терапию начинать с 1/2 таблетки Задитен дважды в сутки.

Учитывая состояние пациента и эффективность терапии, дозу кетотифена возможно повысить до 4 мг в сутки (2 таблетки Задитен дважды в сутки). При применении высоких доз терапевтический результат наступает быстрее.

При назначении лекарства Задитен пациентам с бронхиальной астмой возможно уменьшить количество принимаемых бронходилататоров (коррекцию дозировки должен проводить исключительно специалист). Отмену лекарства Задитен нужно проводить постепенно (время отмены 2–4 недели): надлежит учитывать, что в период отмены кетотифена у пациентов с бронхиальной астмой возможны рецидивы.

Детям от 3 лет кетотифен прописывают во взрослых дозах (1 таблетка Задитен дважды в сутки). Надлежит учитывать, что из расчета на 1 кг веса детям требуются более высокие дозировки, чем взрослым пациентам. Не отмечается ухудшения переносимости при назначении высоких доз кетотифена (в коридоре терапевтических доз).

Детям до 3 лет надлежит назначать Задитен в форме сиропа.

Пациентам приклонного возраста дозу кетотифена не корректируют.

Сироп Задитен

Сироп принимают перорально сочетано с пищей. Дозирование сиропа нужно проводить с помощью мерного устройства, приложенного к сиропу. Сироп принимают в неразведенном виде.

Детям от 6 месяцев до 3 лет предлогается прием 0,05 мг кетотифена (0,25 мл сиропа)/кг веса дважды в сутки. В частности, ребенку весом 10 кг надлежит назначать 2,5 мл сиропа Задитен дважды в сутки.

Детям старше 3 лет прописывают прием 5 мл сиропа Задитен дважды в сутки или кетотифен в форме таблеток (согласно рекомендациям по дозированию).

Особенности терапии препаратом Задитен

В начале терапии кетотифеном не надлежит отменять противоастматические симптоматические препараты, а также препараты, которые больной получает для предупреждения

Особенное внимание нужно при отмене системных глюкокортикостероидов (в связи с возможным наличием недостаточности надпочечников у пациентов, получающих стероиды) – таким пациентам может требоваться длительный период отмены для нормализации функции надпочечников (период отмены может длиться до 1 года)